PART 90 SMART-TNT-SUN-DiTO NOLOAD - Napsternetv - HC - EHi configs - May 7

sUwEn

Config Master
sUwEn has not provided any additional information.
🛡️🌟 s U w E n - c O n f i g s 🌟🛡️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸🔹SMÅRT-TNT-SÜN-DíTÖ🔹🔸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙏 Ń Ö Ĺ Ö Ä D | N Ö P R Ò M Ö 🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 Mây 7 `2021 ( Frídáy )
🎭 Nápstérnètv cönfigs
🔰 Gigá prômō - ML10 ( EHi - KTR - ÔVPN )
🎭 ópén fôr wîfí & rôôtéd
🔰 STS ( NÔLÖÀD - Selected area )
🎭 DíTÔ ( NÖLÔÂD - NÔ DÁTÀ dédûctíön )
🔰 DígîtáL ôcêàn SG server
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Good for :
✓ Facebóôk | messéngèr app
✓ browsing ( gôógle chrome )
✓ YóùTubé ( 1080 p )

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
DOWNLOAD HERE:
https://phsensei.com/paste/cr7cxFukDi
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

NOTE :
----------
✓ CDC Lang po pag no browse ..
✓ airplane mode mo pag ayaw mag Connect ..

created by : °°sUwEn°°
 
Last edited:
Top