Jump to content

TextBin Online

TextBin is a website where you can store any text online for easy sharing.
Check It Out!
Info
 • Welcome to PhCyber
 • Explore and Enjoy Browsing!
 • Lots of useful topics
 • Stay active and receive prizes

2 Screenshots

About This File

Jʜᴀɴᴢ Tᴇᴄʜ Vᴘɴ : ᴇɴᴄʀʏᴘᴛs ʏᴏᴜʀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪᴏɴ, ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀᴛᴀ.  ɪᴛ ʜɪᴅᴇs ʏᴏᴜʀ ᴛʀᴜᴇ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴀʟʟᴏᴡɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴀᴄᴛɪᴠɪᴛɪᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴀɴᴏɴʏᴍᴏᴜs.  ᴀɴᴅ ᴀ ᴠᴘɴ ᴛᴜɴɴᴇʟs ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ʀᴇsᴛʀɪᴄᴛɪᴠᴇ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs, ᴇɴᴀʙʟɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴠɪᴇᴡ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ ᴏʀ ʀᴇɢɪᴏɴ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ.

 

Supported Android Version!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pie: Versions 9.0 -

Oreo: Versions 8.0-

Nougat: Versions 7.0-

Marshmallow: Versions 6.0 -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Jhanz Technology Blogsite:

Visit my Blogsite !

 


What's New in Version 2.1.6   See changelog

Released

Nᴇᴡ Uᴘᴅᴀᴛᴇ ғᴏʀ Jʜᴀɴᴢ Tᴇᴄʜ VPN v2.1.6 ɪs ɴᴏᴡ ʀᴇʟᴇᴀsᴇᴅ ᴡʜᴀᴛ's ɴᴇᴡ ᴏɴ ɴᴇᴡ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ?

 

Mediafire Link:

https://www.mediafire.com/download/vjibq2bkv9tzuff

 

 

 

 

 

 

What's new on new update?
 "- Apk Version 2.1.6 build 27",
 "- Added Private Solo PH-PLDT Server",
 "- Configs Updated"

 

••Super Legit LowPing (Very soft for Gaming)
••Working for all (iWant-Netflix etc.)
••Local Elite Proxy for Absolute Highest Level of           Anonymity
••High Customization Configs for Power Users
••Strict No-Logs Policy

 • Like 2
 • Heart 1User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest

Rach08

   6 of 6 members found this review helpful 6 / 6 members

Pano po gamitin.. Salamat

 

Response from the author:

Select Server, Select Payload base sa promo na gamit nyo......then CHECK ANNOUNCEMENT DAILY kasi mag sheshare ako ng mga Free, Premium, Vip account.....

 • Like 1

Share this review


Link to review
Jirenn

   2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members

thanks po sa app. di ko lang po sure kung updated yung payload. sabagay nov15 nung inupdate yung app. ty po sana maka chamba ng premium account sa announcement hehehehe

 • Like 1

Share this review


Link to review
DreeyAustine

   2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members

Ayos to. Salamat po. 

 • Like 1

Share this review


Link to review
JOEEM420

   4 of 5 members found this review helpful 4 / 5 members

pano po gamitin to boss?

 

Response from the author:

Select Server, Select Payload base sa promo na gamit nyo......then CHECK ANNOUNCEMENT DAILY kasi mag sheshare ako ng mga Free, Premium, Vip account.....

 • Like 2

Share this review


Link to review
×
×
 • Create New...